Behandeling

Trauma

Een trauma (val met de fiets, sportongeval, val op gezicht, …) is snel gebeurd.

Een snelle en vooral juiste behandeling is dikwijls essentieel voor het behoud van de getroffen tanden. Goede kennis van de traumatologie, een juiste diagnosestelling en snel handelen zijn niet altijd evident: elk trauma is anders en vraagt een aangepaste behandeling. Meestal gaat het om jonge patiënten en tanden met een nog niet volledige wortelontwikkeling. Vaak zijn er bijkomende letsels aan lip en tong en zijn er schaafwonden in het gezicht. Een trauma moet best jarenlang opgevolgd worden en dat vraagt ook de nodige energie van zowel de patiënt als de tandarts.

Wanneer een definitieve volwassen tand uit de mond is zou deze zo snel mogelijk terug geplaatst moeten worden indien mogelijk. Volg dit stappenplan voor de eerste zorgen:

  1. Blijf rustig
  2. Zoek de tand en neem deze op aan de kroon (het witte deel). Probeer de tandwortel niet aan te raken. Tracht de tand onmiddellijk terug te plaatsen in de mond.
  3. Als de tand vuil is, spoel deze voorzichtig af met melk, zoutwater of speeksel en zet nadien de tand onmiddellijk terug in de mond.
  4. Het is belangrijk om de patiënt, ouder, leerkracht, toezichthouder, … aan te moedigen om de tand zo snel mogelijk terug te zetten op de plaats van het ongeval.
  5. Wanneer de tand terug geplaatst is zou de patiënt voorzichtig moeten dichtbijten op een propere zakdoek om de tand op zijn plaats te houden.
  6. Kijk de tetanus vaccinatie zeker na.

Indien het niet mogelijk is om de tand op de plaats van het ongeval terug te zetten, gelieve de tand in melk te bewaren om uitdroging te voorkomen en dan kan je deze meebrengen naar de praktijk. Wanneer er geen melk te vinden is in de omgeving, gelieve dan speeksel te gebruiken om de tand in te bewaren.

Bij trauma mag u rechtstreeks naar de praktijk komen, ook zonder afspraak. Indien mogelijk gelieve ons wel telefonisch te verwittigen.

Wanneer een trauma zich ’s nachts of in het weekend voordoet, gelieve naar het UZ Leuven te rijden voor dringende zorgen. Daar is altijd een tandarts van wacht die de eerste hulp kan toedienen. Wel altijd op voorhand even naar de spoeddienst bellen om hen te verwittigen op het nummer 016 34 39 00