Behandeling

Kindertandheelkunde
en bijzondere noden

Wat bij kinderen en de tandarts?

Bij kinderen staat gewenning en preventie centraal. Vandaar dat we ook aanraden dat kinderen vanaf 3 jaar een eerste keer naar de tandarts komen i.k.v. gewenning. Zo leren ze de tandarts en de gebruikte materialen al wat kennen vooraleer er effectief een behandeling nodig is. Graag zien wij kinderen ook om de 6 maanden terug om grote problemen te voorkomen.

Soms zijn kinderen heel moeilijk behandelbaar bij de tandarts. Dit kan komen door angst, een slechte ervaring in het verleden, kinderen met een beperking, …

De specialist kindertandheelkunde en bijzondere noden is hiervoor de aangewezen persoon. Niet alleen kinderen maar ook medisch gecompromitteerde patiënten, oncologische patiënten, patiënten met een mentale of fysieke beperking en geriatrische patiënten vereisen een bijzondere aandacht. Onze specialist is op maandag en dinsdag aanwezig in de praktijk.
Voorlopig werken wij nog niet onder lachgas sedatie, dit zal eerder in de toekomst een mogelijkheid zijn.